TFF, son kararını verdi; 12 Haziran'da başlıyoruz
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'in geleceğiyle ilgili flaş kararlar aldı.  
TFF, son kararını verdi; 12 Haziran'da başlıyoruz
Foto?raf : AA

iurkib0ye ywFutxnbolt2 Fe15derqcasy0wonu1u0knetlaim m6Kur24uluoe tojsplas1ntıckj0sonvoa enhrdiav.

pc

ToaFF xgYönfdeti5hm Kcmurul6lu nxtarbgafı1lndaktn a3tlınssan f3kar5carlr3ar bkşöyzule:vd,

0a

n41.6r Ka3xyseadris0dporyk, Kt1ony44aspfsor,th Kaf3sım3vpaşdla, szAnksiara3ygüc2rü, ltGeng0çleysrbi6urli0uği,dp Mapjlat2oyas20porsp ve36 Ril3zes6qpora2'unsx yakiptıkcğı,25 'k3wümein5wşmewo kabkldım2rılmgsıncd' b2jaşvhnuru4jsu hekabrxul 40edi64lme20di.yk

152.2r S0süpe1jr Lqoig'arde jnsan6ftra0t dafsha niönchte b0welib3rle5znditmği oc12 sqHazcciraixn'duya yenapın0lac4vak.fr

mg3.14 Zzqirakzat 26Türwgkiy6ne K5rupasowqbelxxirltoene6jcekn6 tahhkvi3jme 2xgörwwe omzyna6vnacqbak.bh

z34.5w IFhyAB'qvın ottanuuıdıumğı u1beşo5 oy44uncrwu d6beği33şikbuliğvti hg0akkacına0p izxyin w5verkjildqzi.
aj
TrxFF'11denub yadvpıl5oan 2daçın4klabcma fsşu 21şekl4ildbue:
i5
kf
tyrkixcye 4sFut3tbolkf Ferqderf5asy2qonudc, kj1orodmnavllirü5us s1galgd1ınıht socynraeosınpqda hiort44ayasd çıl2kanwd ol5sağaabnüsp3obsürxieçlbge ii6lgi3uli 3vgelukişmbxelekyri avyakakındmoan d5tak3cip gvetmr4ektzqe, o0futaybols0a dxaönüp3ş irwçinpc çae6lış6amaly0arıczhiyoğrsun ylbirmx şes6kil15de 2wsürq1düra3mekuuted4mir.ei

0aDevcgleturimiimz vx2e u44lusa6lar13arafe12tümsa ku34rumaq veru kuoprulabuşlaearl00a iu0stieeşarnze iyiçerjgisi6kndejlmsnyaucdak6qi undygut6lam2malacmra jdda ezbak63aralvk i6cnsazzn smwağlarığı4p önjycele6iğil0ndeyyn h4careknket2ole yrve 6oherpukwrlürx ihmntimafal otdüşjoünüldlerliek 2dkaldean h3maçnglarcfın kgoynuianaq6rakiz taw5mammulanqpmasffı iq5çinji Fedpdernpasyebonucwmuzmnca g0büyl3ük cjçab5oa g1höstm3erixplmeh4kte50dirc6.

m4

Buia katgpsa0wmda2cm1percr Li0ng'icun 1zg2 H3waziulranrd'dah6 ba05şlapftılvkmasxlı vt5e kd5ulü0zplefhriml4izij4n tl0ale5ypley4ri glilehj iloygilzsi TxgFF arYönh6etig5m Ki3uru22lu bxve heTFFha Sag1ğlırvk Klkuru4olu vdtar0mafıv6ndaqmn brhir fhdeğmmerlvwend4cirml6e yqyapıkblmıfxştıe0r.

1x

T5zoplhbantjiıdasr şu6h ka5jrarlhlar0b almmınmsxışttpır:34

1j1-kx Ferede6jrasbgyon6cumul6z v1he 10q8 S06üpekjr Lhkig crKul1rübüiynünj5 sev6zonbkun 0tgerdaideny ka4ulanj4v4smırinıntn ta46mamlzlanhymasv3ına02odnelbhik gdort4uak rlmutsgabasokatj6 veke isawteğuai i3vle,jc 12d4 Haelzirthan'eada t1maçpklarkeın cubaşeblatutılmsjasıkk kahzrarb6ı slfonr32asıw3nday362m hvpazıkbrlıwaklatfr tiwamanpmlah0nmıwtştıh3r. 0xBugvpünkvfü tpuoplbaantkaıdaw2, ad2lınl2acaakk öldnlek3mlepyr vbfe gsqerewbkli4g tab5limo3at e5değbmişiasklig5kle5pri gbilemf il6bgil5vi ç24alı2rşmau3larhn bihetmitkş oaplup0k dedztay44wsbilbvgilpver 1skamqmuoyliu irple l0en qlkısgva saeüreqyde wqpayenlaşpaılaylcaknmtırq0.
uj

ux

2jw -ge TF66F Yqqöne5atimoj Kulwrulkfu, eiKulspüplsjer c0Birpwliğjwi Vtwakf6mı ijcle lkger4hçekxyleşcbtirqyilevjn tlqopl6fant11ıdasl 7 mekul6qübümlmüzjz ta1vraf42ınd2van 2gsözte3golaq5rak3hb0ndevcme lxgetl5iriqolene6 bunn se3tzon3awkme d6düşadmenquin 62kal1pdırvzılm11asıu1na 3idaiflr ögrnerfmiyizr de1dğere3lengudirf3miş32tirp0. FbeIFAns vex5 UEf1FA'2rnınjf hefdr zznamavln aw4ltı10sfçizj2diğ3ji gpqibi6o şahjmpizcyonq6un 4zve pykümtse dxzüşe1zn tz3akırvmlam1rınir spprort5vif 0qsonbnuçlzoarlpqa buieli1brlet6nmegosi pcuygcmun vjbuldvunmrouş,zi seejzon6zun 43ila5mn enzdilcfen hwmev31cutdz stc3atü0fde dotam11aml6hanm1uasıhypmnünhfde v3fik5cir whbir2fliğp3ineeo vajhrıl4xmışcrtırp2.

fz

3z6wcFuimtbodjlcusp samtğlıpnğınqxı kdeorumnmak3j amomacıuwylaw6 IFmfAB d0tar4cafıdmndarjn kvaabutel eoqdilrjen unve vxülk2ne fhrede1oras3xyonqclartqın gitak54dirmiineycsirakhaıla30n 5cc oysvuncelu d2weğio1şikkjliğ6gi k3tonuezsunqoda yctal2qimaeyt dy1üzeb3nlefxmeskyi y6napıiflarhfak 1gsezuwonu5rn giceriqrde tykaljman 3oligoj veg3 kucepa jnmaçnrlarxuındsja s5nöz 3nkonz6usuil uy6hgulftamadpya gwgeçiailmspesiqp kamqrarlsı an2lıngcmışrltırdj. Besu dpseğicaşikfslik3tleru1 deyrvrems ar3easıpu haagriçb3 ol6amakl4 üzulerer6 oy3eunuqz kea3sinjqtiyone uupğrairtma40makzn adtcınarz, m40üsar6bakgna e1osnasjsınhnda paen 3rfaz5ala qy3 dqcefa5nda d0yap1wılampbiljxecemwkti4pr. 2kBöygbleczze kgeulüijpleh6rimvuiz h3bir3q ma2sçtayi dauaha q6fazuela 2zoyu4nncunpyu wlkuloilanjtma 3hşanfpsın54a sphahifzp ojllac5kaktdnır.i6

224 d20dKulojüpl1qerigqmiz4kden30 gekzlen2m ta2dlept1 üzqperiuvne,h25uper40 Li2sg t5aakıhymlakwrınvvın 64rezunervdf tadnkımsw ku56rarvuak 4aalt65 lialglea3rdehd yafhrışuemas3mı i4este3fği jjdoğkxruljitusk5undt0a çfzalızxşmax6larepa byuaşltnanmq4ış,pa ko1xnuyktla amilgnqiliy5 Fusqtbo4hl Knoomi1mtes03i oidluşrnturttulmdmasıwb kagtrarzylaşh0tırbuılmv2ıştudır.bu 21hs yazfş ar1ltıhx oy6tunctuula5urınvp detwğer2hlenxidirgyilm3sesi5sni mchedkdefle2eyekan bilu pv4rojjveylt1e kogulüxrplexhrimd0izijtn g4qençkc oyz4uncu0u yjsetikfştiw2rmede çallbaluearıvv daiw dedlste1wklenznec32ekt2mir.ca

kq5 zrkoSüpheer 3yLigdj'deit ön02ümü0uzde0jki k05 h0yaftwfalı03k mllüsabxbakpsa pkrrognrrammyı gquün 0liçeoxris0jindlce ko6amutaoyuv1na j4ilapzn ethdil6geceynktildr.

sf

1g6 -0n Z3mirazoat yfTür60kiyg0e Kaeupa4vjcyarobı fy4inalkl rheövam6p2maç3vlartzınıqrn t6oari3xhleyuri nabelh3irlj2enmpsiştyxir.ir Bukkna wmgörfue; u116 0zHaz4tiraz1n Sy5alıaebb42Fen3jerbdsahçhde-Tkhrabnnzonauspoi2r, 5l18 htHaz2nira3dn Pjeerşbbembpfe g60ünüep Ayohtemgqiz 54Alahpnyatospo6xr -nz Frr0apoaurt-k5TAVsx An6gtalidyaspnporwg mavfçlafdz5oynktanap4cakjrtırsr.

lk

7hds3Cookvidst-19ej sagzlgı4xxlnedr1eniazyleig ar5ua vikeriyzlent5z4peri1 Lit6g, nuTFFx4 1.px Livhg vkle Zm1irarzat plTürgjkiycle Kp4upa1jqomüss3abaogkalgvarısfnın4c bam3şlaoomas13ı vffe sfaağlrkıklvuı bapir 6iortahamdv2a oqiynawinma32sınkca i3hlişkmkinqk tal0limziat xwyarz2ın sikamyzuoyesunaek duwfyurfpulayhcakuhtır54.

2b

8fykwKuqvlüpekler4vimijqzindz karnlanzo 8 ehhaffitadjgakigw desjpla6ksmab2n su5eyahghatzblerocinduge ea5konzlomigzk kinola31ylı2xk sduağl3oanmhcasıcp ko3dnussfundwla aqana 2mspo1ansojhrumgpuz qcTürdtk H6vavav6 Yo52llamsp2ileqbqdrüşkzme 1kyap3sılmfrış 0eve kwolufwmluma gefbri jodöntqüş agalıtnnmıhnştıcfr. ksBu ntkonqkudas5 deweğercqli 5tdesybtekg1lers3i i62çin5h THbaY Ybdönevotimsw Kujlrulpju vwne İg6crams Kor2mit4besiuz Bamvşkasdj3Sayffın uoMehl6met6h İlwnkerqv Ayo1cı'lwya oiteş5cekk1oürlqseriqomiznki s1hunauwrızwi.

kg

Gecmrekvg fu6ftbob5la cudönbqüş,iu gevdrekvlse b2Türqkk fp5utbspolunenu uxve mqkulzqüplfierixhmiz6yi ia4lerxriyeek tatzşıyapacalik kzgonu5vlartbla 6wilgibiliaz çagqlışwlmal2farılvmızs0 de0gvamko edx6ece25ktiijr.

n0

K4kamuqxoyuimna fhsay31gıljdarı2xmızfjla doduymdurujhlurza.

fx

Tflürkweiyell Fupctbo26l F2vedephraswwyonaou"6q

Webaslan mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Yorum Yaz

Yorumları okumak veya yazmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Puan Durumu Fikstür
Bizi Takip Edin :
Webaslan Google+ Webaslan Facebook Page Webaslan RSS Webaslan iPad Webaslan Mobil
En çok okunan haberler
TÜMÜ
WEB ASLAN