Kişisel Verilerin Korunması

Web Sitesi/Mobil Uygulama Aydınlatma Metni 

Maksimum İletişim Hizmetleri A.Ş. (Webaslan), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;

ifade eder.

 1. WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

 1. İlgili Kişi

Kişisel verileri Webaslan tarafından işlenen siz, www.Webaslan.com alan adlı web sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle Web Sitesi Ziyaretçisi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

 1. Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Webaslan veri sorumlusudur.

 1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz doğrudan sizden otomatik yollarla elde edilmektedir. Bu kişisel veriler, doğrudan sizin tarafınızdan yazılan bilgiler veya tıkladığınız alanlar ya da işlem saatiniz gibi doğrudan sizin gerçekleştirdiğiniz işlemlere yönelik tutulan kayıtlar şeklinde olabileceği gibi web sitesinin çalışması için gerekli olan IP adresi gibi bazı veriler bağlantı kurmanız neticesinde toplanır.

 1. Süreçlerine Göre Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları, süreçlerine göre aşağıda listelenmiştir.

  1. Yalnızca Webaslan Web Sitesini Ziyaret Ediyorsanız

İşlem Güvenliği (IP Adresi, Bağlantı Zamanı, Kullanılan IP Protokolü, Ziyaret Edilen Sayfa, Bağlantı Bitiş Zamanı, Aktarılan Veri Miktarı vd.) bilgileriniz, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2a'ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'ndaki Internet Kanunu'na (Madde 7/2) istinaden işlenmektedir.

  1. İletişim Formu Aracılığı ile Bize Ulaşmak İstiyorsanız

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve sorunuzun bize iletilmesi amacıyla, Kimlik (Ad, Soyad), İşlem Güvenliği (İşlem Zamanı, IP Adresi, vd.), İletişim (E-Posta Adresi), Kullanıcı İşlem (Konu, Sorunuz) kişisel verileriniz KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenecektir.


  1. Mail Listesine Üye Oluyorsanız

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve size haber bülteni gönderebilmemiz amacıyla, Kimlik (Ad, Soyad), İşlem Güvenliği ve İletişim (E-Posta Adresi, ticari iletişim izni) kişisel verileriniz KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenecek olup, onayınızı geri almanız veya mail listesinden çıkmak istemeniz halinde hukuki yükümlülüğümüz sebebiyle izin kayıtlarınız yasal süresi boyunca saklanacaktır.

  1. Bilgi Yarışması” Quizine veya Bir Ankete Katıldıysanız 

 Site içi organizasyon ve etkinlik yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Kullanıcı İşlem (Katıldığınız anket veya quiz, Verdiğiniz Yanıtlar, yanlış-doğru ve puan durumu vd.) ve İşlem Güvenliği (IP Adresi, Kullanıcı ID’si, yarışma başlangıç bitiş zamanı vd.) bilgileriniz, KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenecektir.

 

  1. İlk 11’ini Kur” ile Kadro Oluşturup Yayınladıysanız veya Oluşturulan Kadrolardan Birine Oy Verdiyseniz

Site içi organizasyon ve etkinlik yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Kullanıcı İşlem (İlk 11 oyuncu seçimleri, kadroya verilen ad, beğeni veya beğenmeme kayıtları, oluşturulan takım id, paylaşım linki, kadro fotoğrafı ) ve İşlem Güvenliği (işlem tarihi, otomatik kayıt bilgisi, işlem zamanı, tarayıcı bilgisi, ip adresi) bilgileriniz, KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenecek ve

 

Bu bilgilerden Kullanıcı İşlem (İlk 11 oyuncu seçimleri, kadroya verilen ad, beğeni veya beğenmeme kayıtları, paylaşım linki, kadro fotoğrafı) bilgileri, kimliğinizle ilişkilendirilmeksizin KVKK Md.5/2d'de öngörülen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebiyle yayınlanacaktır.


  1. Puan Durumu Oluştur” ile Puan Durumu Oluşturup Yayınladıysanız veya Oluşturulan Puan Durumlarından Birine Oy Verdiyseniz


Site içi organizasyon ve etkinlik yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Kullanıcı İşlem (tahmin edilen sıralama, tahmine verilen isim, tahmin fotoğrafı, beğeni veya beğenmeme kayıtları, ziyaretçi bilgisi, paylaşım linki) ve İşlem Güvenliği (işlem tarihi, otomatik kayıt id, işlem zamanı, tarayıcı bilgisi, ip adresi) bilgileriniz, KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenecek ve


Bu bilgilerden Kullanıcı İşlem (tahmin edilen sıralama, tahmine verilen isim, tahmin fotoğrafı, beğeni veya beğenmeme kayıtları, paylaşım linki) bilgileri, kimliğinizle ilişkilendirilmeksizin KVKK Md.5/2d'de öngörülen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebiyle yayınlanacaktır.


  1. Maçın Adamı” ile Canlı Anlatım Sırasında Oyunculardan Birine Oy Verdiyseniz


Site içi organizasyon ve etkinlik yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Kullanıcı İşlem (oy verilen oyuncu, maç bilgisi) ve İşlem Güvenliği (işlem tarihi ve zamanı, tarayıcı bilgisi, ip adresi) bilgileriniz, KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenecek ve anonim olarak yayınlanacaktır.

 

  1. Webaslan Mobil Uygulamasını Apple App Store veya Google Play Store üzerinden İndiriyorsanız ve Mobil Uygulamayı Kullanıyorsanız 

Webaslan mobil uygulamasını indirerek üye girişi yapmaksızın kullanıyorsanız, yukarıda belirtilen bilgilerin yanında bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla mobil cihazınıza ilişkin bilgiler KVKK Md. 5/2f’de öngörülen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

 

Ayrıca reklam analiz süreçlerinin yürütülmesi amacıyla cihazınız tarafından üretilen ve sizi doğrudan belirli kılmayan mobil reklam kimliği bilgileriniz, cihaz ayarlarından verdiğiniz izne bağlı olarak KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz;

Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sunucu barındırma hizmeti sunan ve yurt içinde bulunan tedarikçilerimize aktarılmaktadır. Bunun yanında reklam analiz süreçlerinin yürütülmesi amacıyla reklam kimliği ve reklam kayıtları, reklam sunucusu iş ortaklarımıza aktarılmaktadır.

Ayrıca üye olmadan quiz veya anketlere katılabilir, arkadaşlarınız ile quiz uygulamasında görünen linki paylaşarak arkadaşlarınızla karşılıklı olarak yarışabilir veya multiplayer seçeneği ile diğer kişiler ile yarışabilirsiniz. Üye olmadan katıldığınız bu yarışma sonucunda puan durumunuz rastgele olarak size verilen misafir adınız (kullanıcı ID) ile yarışmanın gerçekleşebilmesi veya sonucunun görüntülenebilmesi için gerekli olan bilgiler (Verdiğiniz Yanıtlar, yanlış-doğru durumu, alınan puan vd.) tarafla da paylaşılabilir ancak üye olmadığınız sürece aldığınız puanlar haftalık puan listesinde yayınlanmaz.

Ayrıca mail listesine katılarak elektronik ticari ileti almak istemeniz halinde ticari iletişim izninize ilişkin kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye aktarılacaktır.

 

 1. Webaslan ÜYELERİ

 1. İlgili Kişi

Kişisel verileri Webaslan tarafından işlenen siz, Webaslan’a üye olmanız sebebiyle Web Sitesi Üyesi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

 1. Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Webaslan veri sorumlusudur.

 1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Web sitemizi veya mobil uygulamamızı ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz doğrudan sizden otomatik yollarla elde edilmektedir. Bu kişisel veriler, doğrudan sizin tarafınızdan yazılan bilgiler veya tıkladığınız alanlar ya da işlem saatiniz gibi doğrudan sizin gerçekleştirdiğiniz işlemlere yönelik tutulan kayıtlar şeklinde olabileceği gibi web sitesinin çalışması için gerekli olan IP adresi gibi bazı veriler bağlantı kurmanız neticesinde toplanır.

 1. Süreçlerine Göre Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları, süreçlerine göre aşağıda listelenmiştir. Web sitesi üyeleri aynı zamanda birer web sitesi ziyaretçisi olduğundan yukarıda ziyaretçiler için belirtilen bilgiler üyeler için de geçerli olup farklılıklar aşağıda açıklanmıştır.

  1. Webaslan’a üye olmanız neticesinde

Doldurduğunuz üyelik formunda istinaden üyelik ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet),  İşlem Güvenliği (Kullanıcı Adı, Şifre / Parola, Onaylanma bilgisi, Facebook ID, Tekil Üye ID), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Facebook E-Posta), Kullanıcı İşlem (Tuttuğu Takım, Üyelik Kayıt Tarihi) kişisel verileriniz KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle sizinle akdedilen Üyelik Sözleşmesi'ne istinaden işlenmektedir. Ayrıca Facebook ile giriş sağlıyorsanız Facebook kullanıcı kodu bilginiz de giriş yapabilmeniz amacı ile işlenecektir. Tutulan takım gibi bilgilerin girilmesi zorunlu olmayıp, karşınıza daha çok tuttuğunuz takıma ilişkin içeriklerin çıkarılması amacı ile işlenecektir.

Bunların yanında bilgi güvenliği süreçlerini ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen Üyelik Sözleşmesi'ne istinaden; işlem güvenliği (işlem tarihi, işlem zamanı, tarayıcı bilgisi, ıp adresi, üye id vd.) bilgileriniz işlenecektir.

Ayrıca site içerisinde gerçekleştirdiğiniz yorum ya da beğeni işlemlerine ilişkin kişisel verileriniz Organizasyon ve etkinlik yönetimi amacıyla ve KVKK Md.5/2d'de öngörülen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebebiyle işlenmekte ve tarafınızca alenileştirilmektedir.

  1. Bilgi Yarışması” Quizine veya Bir Ankete Katıldıysanız 

Site içi organizasyon ve etkinlik yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Kullanıcı İşlem (Katıldığınız anket veya quiz, Verdiğiniz Yanıtlar, yanlış-doğru ve puan durumu vd.) ve İşlem Güvenliği (Kullanıcı Adı, IP Adresi, Üye ID, yarışma başlangıç bitiş zamanı vd.) bilgileriniz, KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenecektir.

Üye olarak katıldığınız bilgi yarışması sonucunda yüksek puanlar almanız halinde haftalık sıralama listesinde kullanıcı adınız, sıranız ve haftalık puanınız yayınlanır.

  1. Webaslan Mobil Uygulamasını Apple App Store veya Google Play Store üzerinden İndiriyorsanız ve Mobil Uygulamayı Kullanıyorsanız 

Webaslan mobil uygulamasını indirerek üye girişi yaptıysanız, yukarıda belirtilen bilgilerin yanında bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla mobil cihazınıza ilişkin bilgiler KVKK Md. 5/2c’de öngörülen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

Ayrıca reklam analiz süreçlerinin yürütülmesi amacıyla cihazınız tarafından üretilen ve sizi doğrudan belirli kılmayan mobil reklam kimliği bilgileriniz, cihaz ayarlarından verdiğiniz izne bağlı olarak KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında,

Kişisel verileriniz saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt içinde bulunan ve veri barındırma alanında hizmet veren tedarikçilerimize aktarılmaktadır. Bunun yanında reklam analiz süreçlerinin yürütülmesi amacıyla reklam kimliği ve reklam kayıtları, reklam sunucusu iş ortaklarımıza aktarılmaktadır.

Üyelik veya giriş işlemini Facebook hesabınız üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız, İşlem Güvenliği ve Facebook’un doğrulama için ilettiği bilgiler, Facebook Inc’ye aktarılacaktır. Facebook ile giriş yapmanız halinde Facebook gizlilik şartlarına tabi olursunuz.

Ayrıca mail listesine katılarak elektronik ticari ileti almak istemeniz halinde ticari iletişim izninize ilişkin kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye aktarılacaktır.


Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusu olan firmamıza başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

 • Meclis-i Mebusan Cad. No:23 Dursun Han Kat:1 Tophane 34433 Beyoğlu / İstanbul adresine yazılı olarak;

 • maksimumiletisim@hs05.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

 • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvk@sporx.com adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.


Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 • Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’i ile ulaşabilirsiniz.


 

Maksimum İletişim Hizmetleri A.Ş.